Rondje Dialect

Een tocht langs Gedichtenborden in Winterswijk.

In en rondom Winterswijk staan borden met daarop teksten in de streektaal. In het centrum naast het voormalige raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein, op de Alg. Begraafplaats en in de buurtschappen Meddo, Ratum, Kotten, Woold, Miste en Corle. Het zijn mooi vormgegeven borden met teksten van auteurs, die in Winterswijk zijn geboren of er hebben gewoond. De teksten hebben deels betrekking op hun woon- en werkomgeving.
Initiatiefnemer voor de gedichtenborden is de Dialectkring Achterhook en Liemers. De achterliggende gedachte is om aandacht te vragen voor de streektaalliteratuur in al zijn verscheidenheid. Deze literatuur wordt in Nederland - vaak ten onrechte - sterk veronachtzaamd. Door diverse teksten op borden te plaatsen, hoopt de Dialectkring meer belangstelling te wekken voor de streektaalliteratuur. Wellicht dat ook andere Achterhoekse gemeenten dit voorbeeld zullen navolgen en zo duidelijk onderstrepen, dat in hun gemeente een dialect wordt gesproken, dat behoort tot het Nedersaksisch of Nederfrankisch taalgebied.

Rondje dialect thumb