Tips

ier vin ie tips veur activiteiten dee met streektaal te maken hebt.
Disse bunt NEET deur de Dialectkring organiseerd.


9 september 2018, 15:00 - 18:00 uur,
Plat Gespöld bij Dru in Ulft.
Entree € 5,00.
Een bijzondere aflevering vanwege viering van het 1e lustrum en met de verkiezing van de beste CD in de streektaal en de uitreiking van de Gelderse Kleiroze.