Tips

ier vin ie tips veur activiteiten dee met streektaal te maken hebt.
Disse bunt NEET deur de Dialectkring organiseerd.


11 september, 25 september, 9 oktober, 23 oktober, 6 november en 27 november 2018
Achterhoek College

Klik hier voor de folder.