Schrieverspad

pad (3).jpg

Schrieverspad vrogger

't Is 'n mooi stuksken Wenters eworden.
Der bunt neet völle plaatsen in 't land waor zovölle saorten beume bi’j mekare staot.
‘t Liekt wal 'n klein arboretum. Begin jaoren 2000 begon 't allemaole.
Henk Krosenbrink had 'n plan.
't Zol mooi wezzen dat leu en/of verenigingen wel de Nedersaksische Cultuur oetdraegt argens 'n boom konden planten.
Nao contact met Henk Berenschot (eigenaar van Landgoed Kotmans in Miste) worden al gauw beslotten dat daor 'n Schrieverspad an eplant kon worden.
De aerste beume (circa vieftiene) worden in 2004 epot.
Later is der 'n commissie an esteld dee mensen en/of verenigingen veurdreg um in anmarking te kommen veur 'n boom.
De commissie besteet oet Karin Berenschot (dochter van de eigenaar van ’t  landgood), Anita Kamperman (warkzaam bi’j Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers) en Minus Jentink (lid van de Dialectkring Achterhook en Liemers).
De commissie kik rond in ’t land der laevenden, maor hef ok regelmaotig postuum ’n boom to ekend. Elk jaor wordt der twee à dree beume epot.
Leu en/of verenigingen wel enominaerd bunt (of de naobestaonden) mögt kiezen wat veur saort boom zee daor gaerne wilt planten.
Bi’j iederen boom wordt ’n gedicht of een sprökke van eigen hand eplaatst (’t leefste in ’t Nedersaksisch). Nog zo’n twee à dree jaor könt der ’n paar beume eplant worden. Dan is ’t Schrieverspad vol.
As der b’j de commissie nog namen an edraegen wordt, dan wordt dee op de lange lieste wel wi’j nog hebt, bi’j eschrevven.
Neet iederene zal (helaas) ’n boom to ewezzen kriegen.

Al met al is ‘t ’n mooi stuksken natuur eworden daor in Miste.
A-j de paede deurslentert en de teksten laest, kö-j zo een paar uur genieten van Achterhookse natuur en Achterhookse cultuur.

D33 5029 bewerkt 1D33 5040 bewerkt 1

 D33 5069 bewerkt 1D33 5076 bewerkt 1

Schrieverspad now

Het landgood ‘Kotmans’ met het Schrieverspad is het hele jaor vri’j togankelijk. De ingang met parkeerplaatse bevindt  zich an de Kotmansweg in Miste/Winterswiek.
Op het landgood steet ok een informatiecentrum. Hier wordt schelpen tentoon esteld, dee hier bunt op egraven en dee stamt uut het mioceen.
In het zommermaonden wordt bi’j het informatiecentrum een tweetal dialectaovende ehollen . (zee jaorprogramma) Dialectauteurs draegt  veur uut eigen wark.

Klik hier veur een routebeschrieving.

 Hier bunt filmpjes uut 2004 en 2005 van de aerste plantactie.